سرکه سه لیتری قزوین که پله قبل از شروع تمرین فوتبال آن را می نوشید

به نظر می رسد مقداری الکل در پایان چرخه شروع از بین رفته است ممکن است به دلیل تبخیر الکل از درپوش نگهدارنده دماسنج باشد. بعد از 20.35 ساعت، تخمیر با 1/3 (2.6 L) حجم تخلیه شد.

حذف شده و با مش SM تازه جایگزین شده استچرخه سوم تخمیر را نشان می دهد که در 39 ساعت به پایان می رسد اسیدیته 12.6٪.

اسید از 24 ساعت به بعد به دلیل سرکه سه لیتری قزوین تغییر نکرد باکتری ها الکل را تخلیه کرده و آن را به اسید تبدیل کرده بودند. فرآیند خاتمه یافت در این نقطه باکتری های سرکه به دلیل کمبود مواد غذایی شروع به مردن کردند.

مایع پس از 39 ساعت با قرار گرفتن باکتری ها در پایین مایع شفاف شد تخمیر کنندهبرای مقایسه پروفیل ها از کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی استفاده شد سرکه های مختلف تولید شده در این مطالعه.

نمونه های به دست آمده از دو بازرگانی تاسیسات تولید سرکه (شرکت ملی سرکه و تخمیر کریول، Inc) به همراه نمونه هایی از ژنراتور آزمایشگاهی و واحد غوطه ور شد تجزیه و تحلیل کرد.

این مقایسه برای تعیین اینکه آیا عطر یا طعم متمایز وجود دارد یا خیر انجام شد پروفیل برای سرکه های تولید شده به روش های مختلف. روش SPME برتری نشان داد به روش تزریق مستقیم نمونه برای GC.

ترکیب فرار اسید استیک است در سرکه وجود دارد و به دلیل اسیدی بودن به ستون ها آسیب می رساند. شکل 73 شامل مقایسه داده های GC-MS برای سرکه فرآیند ژنراتور است.

تولید شده توسط شرکت ملی سرکه در هیوستون، تگزاس و غوطه ور محصول فرآیند از Creole Fermentation Inc در Abbeville، لوئیزیانا. با استفاده از روش SPME، سرکه فرآیند ژنراتور حاوی 13 ترکیب قابل شناسایی است.

در حالی که فرآیند غوطه ور شدن شامل 15 ترکیب بود. هر دو سرکه حاوی مقدار زیادی بودند 70 غلظت 2-پروپنوئیک اسید در 1.3 دقیقه. علاوه بر این، هر دو منبع سرکه هستند دارای مقادیر مشابه اسید استیک در 20.3 دقیقه و 1-متیل اتیل استر در 20.7 دقایق.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.