در گذشته میگو صورتی بوشهر پیش غذای پادشاهان بود

ما هنوز فکر می کنیم که این تأثیری بر بینش های ایجاد شده توسط این روش نداشته است.

برای این تحقیق، پوشش خود را به مطالعات در مورد آبزی پروری میگو صورتی بوشهر فیلیپین از سال 1990 تا 2021 محدود کردیم و فقط مقالات مجلات متن کامل را به زبان انگلیسی در نظر گرفتیم، عمدتاً به این دلیل که تقریباً سه دهه از زمانی که تولید میگو به بالاترین حد خود رسیده است می گذرد.

سپس کاهش یافت، و همچنان با آنچه به عنوان شیوه های فرهنگی قابل قبول و پایدار از نظر زیست محیطی در نظر گرفته می شود، همگام است.
سپس یک تحلیل کتاب‌سنجی VOSviewer برای تجسم همزمانی کلمات کلیدی و نمایه‌های نویسندگان و تجزیه و تحلیل داده‌های متنی (عناوین و چکیده‌ها) انجام شد.

تجزیه و تحلیل همزمانی به فرد اجازه می دهد تا پرکاربردترین و شبکه ای ترین اصطلاحات را شناسایی کند.

تحلیل موضوعی کیفی ادبیات انتخاب شده (n = 39) از رویکرد ترکیبی پیروی کرد که از روایت ها و خلاصه ها استفاده می کرد.

میگو

نقشه همزمانی که بر اساس کلمات کلیدی و داده های متنی از چکیده ها و عناوین مختلف مطالعه از سال 1990 تا 2021 است. در مجموع 120 نویسنده و کلیدواژه های فهرست شناسایی شدند و فیلتری از کلمات کلیدی به منظور تجسم مرتبط ترین آنها انجام شد.

طبقه بندی وقوع بر اساس نویسنده و کلیدواژه های فهرست را نشان می دهد.

کلمه کلیدی “فرهنگ میگو” از نظر قدرت پیوند و رخدادها در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن “فیلیپین”، “دکاپودا”، “پرورش میگو” و “آبزی پروری” قرار دارند.

تجزیه و تحلیل خوشه ای کلمات کلیدی نویسنده/شاخص نشان می دهد که رایج ترین کلمات کلیدی مورد استفاده (شکل 2) به سه خوشه تقسیم می شوند:

خوشه 1 (به رنگ قرمز) شامل “آبزی پروری”، “اثرات اجتماعی-اقتصادی”، “اثرات زیست محیطی”، “آلودگی” “، “Penaeus monodon” و “mangroves”; خوشه 2 (به رنگ سبز) شامل “تولید ماهیگیری”، “فیلیپین” و “دکاپودا” است. و خوشه 3 (به رنگ آبی) شامل «پرورش/فرهنگ میگو» و «اقتصاد» است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.